Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 30 tháng 5, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 182 on the functions and structure of municipal administration
Mô tả

This sub-decree aims to improve the efficiency of administrative management, public service delivery and local development at the municipal level.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer