Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 30 tháng 5, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 183 on the functions and administrative structure of district in Phnom Penh
Mô tả

This sub-decree aims to improve the efficiency of administration, public service delivery and development in Phnom Penh.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer