Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 20 tháng 12, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-Decree No. 198 on land classification of Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) Area in Phnom Penh
Mô tả
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer