Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-Decree No. 205 on the Granting of Normal Passports to Cambodian Workers and Students
Mô tả

This Sub Decree states about the granting of Normal Passports to Cambodian Workers and Students. Workers and students have to pay 4 USD for photographic fee.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer