Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 25 tháng 4, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 240 on the adjustment area of ​​Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh
Mô tả

This sub-decree shows the cutting of 2 areas with a total area of 63,477 m2 (sixty-three thousand four hundred and seventy-seven square meters) in the four villages of Sangkat Ponsang and Kab Srov Thum, Sangkat Kouk Roka, Khan Praek Pnov, Phnom Penh. Determined by sub-decree no. 20, dated February 3, 2016, on the area of Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) with an area of 3,239.7 hectares located in Phnom Penh as a state public property to reclassify the state public property to the state private property.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh