Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 26 tháng 12, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 270 on the establishment of Ou Krieng Senchey District of Kratie Province
Mô tả

Sub-decree no. 270 on the establishment of Ou Krieng Senchey district of Kratie province​ by seperating five communes from Sambour district such as Kbal Damrei commune, Ou Krieng commune, Oukondear Senchey commune, Rolous Mean Chey commune and Srae Chis commune.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer