Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 15 tháng 5, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 39 on Borey management
Mô tả

This sub-decree aims to determine the organization and management of the Borey, as well as the principles, mechanisms and procedures for the registration of land plots, residential plots and other construction plots within the premises of the Borey.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer