Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 14 tháng 7, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub Decree No. 82 on the organization and implementation of the inter-ministerial technical committee for the development of land management policy and usage to develop Sihanoukville into a multi-purpose special economic zone
Mô tả

Sub decree No. 82 aim to set forth the implementation and organization of the Inter-ministerial technical committee for the development of land management policy and usage to develop Sihanoukville into a multi-purpose special economic zone.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer