Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 25 tháng 4, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 239 on the conversion of sustainable use areas of 303,7694 (three hundred and three hectares, seventy six and ninety-four centi-ares) in Preah Sihanouk Ream Marine National Park to community area
Mô tả

This sub-decree convert of sustainable use areas of 303,7694 (three hundred and three hectares, seventy six and ninety-four centi-Are) in Preah Sihanouk Ream Marine National Park to community area.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer