Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-Decree​ No. 25 on Community Fisheries Management
Mô tả

This Sub Decrees states about the rules and procedures to establish and manage the fisheries community in the Kingdom of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer