Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-Decree No. 122 on Cosmetic Product Control (Khmer)
Mô tả

This sub-decree aims to control cosmetic products of all types being traded in the Kingdom of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer