Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-Decree No. 81 on the Appointment Professors in the Field of Health (Khmer)
Mô tả

The purpose of this sub-decree is to determine the mechanism, legal procedures and condition for selecting and appointing position of professors in the field of health.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer