Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-Decree No. 54 on the Criteria to Establish University (English)
Mô tả

The purpose of this Sub-decree is to define necessary criteria and conditions for the Ministry of Education Youth and Sports in monitoring on the establishment of the University.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh