Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-Decree No. 65 on the Establishment of the National Training Committee
Mô tả

This Sub Decree states about the establishment of a training committee to coordinate with relevant ministries and institutions to develop vocational education systems that respond to current, and future economic, economic needs in Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer