Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 5 tháng 5, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-decree No.03 on Establishment of Kampot SEZ
Mô tả

Kampot SEZ is located in Boeng Tuk commune and Kaoh Touch commune of Kampot district in Kampot province. This SEZ has a total land area of 927,150 square meters.Although mentioned in Art. 2, no annex of the map on geographical locations is attached within this sub-decree.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer