Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 4 tháng 8, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-decree No.147 on Establishment of Sihanoukville Port SEZ
Mô tả

Sihanoukville Port SEZ located in lek Bei commune and lek Bei district, le Muoy commune and lec Muoy district of Preah Sihanouk municipality in Preah Sihanouk province. This SEZ has 674,937 square meters. Annex of the map on geographic locations is attached with this sub-decree.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer