Đi thẳng đến nội dung

79 library_records found

Chuyên đề: Access to information Search Result For: library_record

Kết quả lọc
 • Procedures for Data and Information Exchange and Sharing

  This policy outlines the procedures for data and information exchange and sharing as part of the Mekong River Commissions mandate.

 • Laos: Students Make Use of ‘Open Data’

  With eight percent of the population logging in online, Lao PDR ranks seventh in Southeast Asia in internet usage. Tech savvy neighbors may have more citizens but Laos has seen...

 • Challenges to independent media 2016

  This is an annual report of challenges to independent media in 2016 released by Cambodian Center for Independent Media (CCIM). The key finding of the report including: 1) No...

 • Digest of Public Service of Phnom Penh Water Supply Authority

  This document was established to provide the service information of water producing and supplying for residential in capital of Phnom Penh, towns around Phnom Penh and in Kandal...

 • Leaflet Document of General Department of Identification

  This document was established firstly in 2015 for the public to get more understanding and knowledge on the benefits and the procedure of issuing identification documents such...

 • Assessing the Quality and Use of birth death and cause-of-death information In Cambodia

  The comprehensive assessment reviewed the main aspects of the civil registration and vital statistics systems using the WHO guidance tool. These include the legal and regulatory...

 • Nguyên tắc Xích đạo: Chuẩn mực môi trường – xã hội tự nguyện cho các nhà đầu tư tài chính, 2010

  Nguyên tắc Xích đạo là bộ chuẩn mực mang tính chất tự nguyện được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính. Nguyên bản gốc...

 • Góp ý dự thảo quyết định cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ CT, PHMT đối với khai khoáng 2012

  Góp ý của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho bản dự thảo lần 2 Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt...

 • Đánh giá Hiệu quả các Mạng lưới REDD+ và VNGO-FLEGT tại Việt Nam 2014

  Nghiên cứu này nhằm: (i) Tìm hiểu cấu trúc tổ chức, quản lý, và cơ chế vận hành của hai Mạng lưới REDD+ và VNGOFLEGT tại Việt Nam; (ii) Xác định hiệu quả hoạt động của hai Mạng...

 • Cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng đặc dụng: Quan điểm và bình luận 2010

  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi một số ý kiến phân tích và đóng góp vào Dự thảo Quyết định về việc thực hiện thí điểm cơ chế chia sẻ trách nhiệm và các...

 • Asia Protected Planet Report 2014

  Asia is the most populous region in the world, with a rich cultural and natural heritage. It includes several megadiverse countries and is home to a number of global...

 • Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách, 2010

  Bài thảo luận chính sách này trình bày một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm...

 • Hiến chương Tài nguyên thiên nhiên 2011

  Hiến chương về tài nguyên thiên nhiên (NRC) là bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn các chính phủ và xã hội dân sự về phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại lợi...

 • Chuyển động cùng REDD, 2011

  Ấn phẩm này chuyển ngữ (biên dịch) một số chương quan trọng từ bản tiếng Anh có tựa đề "Moving ahead with REDD: Issues, options and implications" của tác giả Angelsen, A do...

 • ĐTM ở Việt Nam: Cải cách chính sách để góp phần giảm xung đột và tranh chấp môi trường, 2014

  Báo cáo phân tích các bất cập trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ở Việt Nam từ các khía cạnh hỗ trợ ra quyết định, sự tham gia của cộng đồng, công khai...

 • Biến đổi văn hóa và phát triển: Khảo cứu ban đầu ở cộng đồng người Mông tại Hòa Bình, 2009

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Kamako Chhnoeum Program findings from September 1st to October 28th, 2013

  "The International Labour Organisation’s Better Factories Cambodia program (BFC) launched Kamako Chhnoeum (Outstanding Worker) on September 1, 2013. The system is available for...

 • Freedom of information in Cambodia: A right to know or a culture of secrecy?

  This report looks at freedom of information in Cambodia. The report examines principles of freedom of information, the status of the right to information in international law,...

 • Freedom on the net 2013 a global assessment of Internet and digital media

  "To illuminate the nature of evolving long threats in rapidly changing global environment, and to identify areas of opportunity and positive change, Freedom House has conducted...

You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).