Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 18 tháng 5, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản ra ngày 28/12/2018
Mô tả

Thông tin thị trường thế giới, thị trường các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam (Cao su, cà phê, hạt tiêu, chè, thịt, thủy sản, gỗ và sản phầm gỗ), Tin chính sách chuyên đề.

Resource's languages
  • Tiếng Việt