Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 10 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Post-clearance monitoring
Mô tả

Mine clearance does not only prevent the potential loss of lives and injuries, but also provides socioeconomic development to the affected communities.

Resource's languages
  • Tiếng Anh