Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng HTML
Giấy phép unspecified
Tên Giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số, một số thành tựu và những vấn đề đặt ra
Mô tả

Nhân dịp chuẩn bị vào năm học mới (2015- 2016), Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã có những trao đổi với phóng viên Cổng Thông tin Điện tử UBDT về thực trạng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS trong giai đoạn hiện nay.

Resource's languages
  • Tiếng Việt