Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 19 tháng 4, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-4.0
Tên Indigenous data sovereignty in the Mekong Region
Mô tả

PowerPoint presentation given during the World Bank Land and Poverty Conference, March 25-29, 2019. Washington DC.

Resource's languages
  • Tiếng Anh