Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 29 tháng 7, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO)
Tên Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training (English)
Mô tả

This book aims to provide a basic guideline and fundamental understanding for all journalists and relevant readers of the term Fake News and Disinformation.

Resource's languages
  • Tiếng Anh