Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 5 tháng 3, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Cambodia Executive Report
Mô tả

This is a Khmer translation of Cambodian executive report - a part of Mekong Women in Data report.

Resource's languages
  • Tiếng Khmer