Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 22 tháng 2, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Laos Executive Report
Mô tả

This executive report is a part of Mekong Women in Data report, and has been translated into Lao language.

Resource's languages
  • Tiếng Lào