Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 30 tháng 6, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Myanmar Statistical Yearbook 2015
Mô tả

The Myanmar Statistical Yearbook, 2015 provides update compendium of statistics on demographic, socio-economic and environmental aspects of the country to a national and international audience.

Resource's languages
  • Tiếng Anh