Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 8 tháng 3, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên “Nothing Is Like It Was Before”: The Dynamics between Land-Use and Land-Cover, and Livelihood Strategies in the Northern Vietnam Borderlands
Mô tả
Resource's languages
  • Tiếng Anh