Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên Sharing the Wealth: A Roadmap for Distributing Myanmar’s Natural Resource Revenues
Mô tả

This is the executive summary of Sharing the Wealth: A Roadmap for Distributing Myanmar’s Natural Resource Revenues.

Resource's languages
  • Tiếng Anh