Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report on Disability
Mô tả

The main purpose of this report is to describe the living conditions of persons with a disability in Myanmar. Analysis was also presented by degree of disability in order to differentiate the characteristics of people with different degrees of disability.

Resource's languages
  • Tiếng Anh