Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 29 tháng 9, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Webpage capture on the article of the proposed Koh Kong dam one step closer
Mô tả

Webpage capture on the article of the proposed Koh Kong dam one step closer depicts the proposed 150MW hydropower project on the upper reaches of the Tatai river in Koh Kong province's northern Thma Bang district, including a thorough and detailed note. The Phnom Penh Post published this article on 29 June 2020.

Resource's languages
  • Tiếng Anh