Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 10 tháng 10, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Webpage capture on the news article of ADB provides US$82-million loan to upgrade roads in Prey Veng & Kandal provinces
Mô tả

The Asian Development Bank (ADB) has approved an US$82 million loan to rehabilitate 48km of national and provincial roads in Prey Veng and Kandal provinces to boost economic development along the Greater Mekong Subregion (GMS) Southern Economic Corridor.

Resource's languages
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer