Đi thẳng đến nội dung

1.092 datasets found

Search Result For: dataset

Kết quả lọc
 • Health facilities signed agreement for health care scheme (NSSF)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Tracking public revenues from extractive industry in Cambodia

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Mining concessions in Cambodia (1995-2022)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Myanmar island names

  Dữ liệu này không có mô tả


 • State land reclassification

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Access to health facilities

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Forest cover in Cambodia (2015-2021)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Primary schools in 2022

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Land cover in Cambodia (2015-2020)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Commune/Sangkat budget in 2022

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Fisheries resource management data

  Dữ liệu này không có mô tả


 • River networks of Cambodia

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Health centers in 2022

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Major foreign investment projects in Cambodia

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Natural protected areas in Cambodia (1993-2023)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • ASTER global digital elevation model (ASTER GDEM)​ in Cambodia

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Environmental impact assessments

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Digital Elevation Model from SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)​ in Cambodia

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Kep city land use master plan for 2030 vision

  This map is a plan for the land use for Kep city in 2030. It was officially adopted in 2018 by the Royal Government of Cambodia.

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 2015 - 2022

  Tăng trưởng kinh tế có mối tương quan thuận chiều với tốc độ tăng thu hút FDI thực hiện hàng năm ở Việt Nam. Vốn FDI chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn đầu tư của toàn xã...

You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).