Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng SHP
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Địa phận tỉnh_tiếng việt
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Việt
Mô tả