Đi thẳng đến nội dung

Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương năm 2018

Dữ liệu cung cấp thông tin về diện tích cây trồng thực phẩm của Việt Nam. Các tỉnh có diện tích cây lương thực nhiều nhất là những tỉnh nằm ở đồng bằng sông Cửu Long như Tieng Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng. Năng suất ngũ cốc ở năm tỉnh này chiếm gần một phần ba tổng số của đất nước.

Data Resources (6)

 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON
 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Agriculture
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
Các tọa độ ranh giới phía Tây 102.142082214355
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 116.947326660156
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 6.95330572128296
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 23.3939037322998
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Tìm, tải, chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu
(Các) nguồn https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717
Liên hệ Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Email: banbientap@gso.gov.vn Điện thoại: 04.37332997 - 04.38464921
Thông tin người tạo Metadata. ODV
Thuộc tính Các thuộc tính bao gồm tên của các tỉnh và diện tích cây lương thực (ha)
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền No
Phiên bản 1
Các từ khóa 2018,area of cereal crops,diện tích ngũ cốc
Ngày đăng tải tháng 2 25, 2020, 07:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 8, 2020, 14:26 (UTC)