EN-Khu cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19 tại Việt Nam

Địa chỉ: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/b7b95a98-4b2e-44ae-9aaa-69d199f24091/resource/5dd53360-f6b0-4729-a986-21eee2add660/download/quarantine_en.csv

This resource view is not available at the moment. Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Tải nguồn về

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 7 14, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng CSV
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên EN-Khu cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19 tại Việt Nam
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả