Các khu cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19 tại Việt Nam

Để ứng phó với sự lây lan của dịch bệnh covid-19, chính phủ việt nam đã trưng dụng một số nơi để cách ly những người có dấu hiệu hoặc tiếp xúc với các bệnh nhân mắc bệnh. Bộ dữ liệu này cung cấp các thông tin về nơi cách ly và các bệnh viện điều trị covid-19.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - EN-Khu cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19 tại Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Chính sách và quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe
  • Sức khỏe cộng đồng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
Tính đầy đủ This dataset is updated as new information arises.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu - Tìm kiếm thông tin trên internet - Lọc, tổ chức dữ liệu và công bố
Thông tin người tạo Metadata. ODv
Thuộc tính Thuộc tính của bộ dữ liệu bao gồm tên nơi điều trị và cách ly, mục đích, chức năng của nơi này, vị trí, quy mô, các đơn vị tham gia, tỉnh, và link tham khảo.
Cập nhật tần số continual
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền Yes
Phiên bản n/a
Các từ khóa quarantine,treament hospital,COVID-19,khu cách ly,bệnh viện điều trị
Ngày đăng tải Tháng 4 28, 2020, 08:50 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 7 14, 2020, 18:40 (UTC)