Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 12 tháng 5, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Decision No. 104 on the continuous administrative measures of the geographical designation in Phnom Penh to prevent the spread of COVID-19 as red, orange and yellow zones for 7 days, starting at 12 midnight on 13th to 19th May 2021 (Maps attachment)
Mô tả
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer