Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 5 tháng 11, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Draft Environment and Natural Resources Code: 10th Draft (English)
Mô tả

The purpose of this Environment and Natural Resources Code is to enable the sustainable development of the Kingdom of Cambodia, by protecting the environment and conserving, managing, and restoring natural and cultural resources.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh