Đi thẳng đến nội dung

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 2015 - 2022

Tăng trưởng kinh tế có mối tương quan thuận chiều với tốc độ tăng thu hút FDI thực hiện hàng năm ở Việt Nam. Vốn FDI chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn đầu tư của toàn xã hội. Việc gia tăng vốn FDI được giải ngân sẽ làm mở rộng quy mô sản xuất của các ngành kinh tế, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. FDI cũng giúp đẩy mạnh xuất khẩu, đóng góp vào thặng dư cán cân thương mại của Việt Nam, từ đó thúc đẩy tăng trưởng GDP. Dữ liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 2015 đến hết năm 2022 cung cấp cho độc giả số lần đầu tư cấp mới, số vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Dữ liệu được phân loại theo đối tác đầu tư, các tỉnh đầu tư và theo các ngành đầu tư.

Data Resources (6)

Data Resource Preview - [Tiếng Việt] Đầu tư trực tiếp nước ngoài được phân loại theo đối tác đầu tư tại Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Foreign investors
  • Investment
  • Investment policy and regulations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không hạn chế
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 12 tháng 1, 2023
Ngày mở đầu của phạm vi tạm thời 1 tháng 1, 2015
Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời 20 tháng 12, 2022
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu - Tìm kiếm dữ liệu. - Lọc dữ liệu. - Cấu trúc dữ liệu và công bố dữ liệu.
(Các) nguồn https://www.mpi.gov.vn/
Liên hệ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453. Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Thông tin người tạo Metadata. ODv
Thuộc tính Dữ liệu bao gồm các thuộc tính như đối tác đầu tư, số dự án cấp mới, vốn đăng ký (triệu usd), số dự án điều chỉnh, vốn điều chỉnh, số lượt góp vốn, giá trị góp vốn (triệu usd), tên tỉnh được đầu tư, tên ngành được đầu tư.
Phiên bản dịnh dạng 1
Cập nhật tần số continual
Giấy phép

No license given

Bản quyền Yes
Phiên bản 1
Các từ khóa FDI,đầu tư trực tiếp nước ngoài,địa phương thu hút đầu tư nước ngoài
Ngày đăng tải tháng 1 12, 2023, 06:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 2, 2023, 09:41 (UTC)