Đi thẳng đến nội dung

Health Facilities in Mekong Countries 2020

This dataset represents the hospital locations in Mekong region countries such as Cambodia, Thailand, Laos, Myanmar, and Vietnam.

Data Resources (3)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
 • Hospitals and clinics
 • Public health
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Hạn chế truy cập và sử dụng No limitation.
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 1 tháng 1, 2020
Cơ sở dữ liệu dịa lý
 • Campuchia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Các tọa độ ranh giới phía Tây 92.1535720825195
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 109.31485748291
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 5.77350807189941
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 26.3258419036865
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
Độ chính xác định vị There is no information about positional accuracy.
Độ chính xác thuộc tính There is no attribute accuracy known.
Tính nhất quán logic There is no logical consistency known.
Tính đầy đủ There is no known information about completeness.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu The original data from OpenStreetMap was downloaded and extracted for creating this dataset..
(Các) nguồn OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/)
Giấy phép Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Bản quyền Yes
Các từ khóa osm,openstreetmap,hospital
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2020, 22:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 19, 2022, 10:22 (UTC)