Đi thẳng đến nội dung

Lớp phủ thực vật Việt Nam 2013

Land cover 2013 là phiên bản 3 trong loạt phân tích che phủ đất của các sản phẩm GLCNMO (The Global Land Cover by National Mapping Organisation). Dữ liệu phủ toàn cầu. Toàn bộ dữ liệu được chia thành 4 mảnh. Kích thước của một mảnh là 90 độ theo vĩ độ và 180 độ theo kinh độ, nghĩa là 21.600 pixel x 43.200 pixel với độ phân giải 15 giây. Phạm vi của Việt Nam là mảnh gm_lc_v3_1_2.zip. Land cover 2013 là sản phẩm của GLCNMO ở định dạng raster, phân loại trạng thái che phủ đất trên toàn cầu thành 20 loại. Việt Nam bao gồm 18 loại bao gồm rừng thường xanh lá rộng, rừng rụng lá lá rộng, rừng lá kim thường xanh, rừng lá kim rụng lá, rừng hỗn hợp, rừng cây mở, cây bụi, cây thảo mộc, thực vật rải rác, đất trồng trọt, ruộng lúa, đất trồng trọt/thực vật xen kẽ rải rác khác, rừng ngập mặn, cát, đá sỏi, đô thị, nước mặt. . Dữ liệu được thiết lập trong hệ tọa độ WGS 84 với đơn vị độ và dựa trên dữ liệu MODIS 2013 (Terra & Aqua).

Data Resources (3)

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Agriculture
  • Forest classifications
  • Forest cover
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không hạn chế truy cập tuy nhiên cần phải credit: Geospatial Information Authority of Japan, Chiba University and collaborating organizations trên sản phẩm sử dụng.
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
Các tọa độ ranh giới phía Tây 99.4083333333336
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 120.070833333334
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 4.9041666666666
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 24.7458333333333
Độ phân giải không gian 15
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
Độ chính xác định vị the tile gm_lc_v3_1_2.zip
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Tìm, tải, chỉnh sửa và hiển thị trình bày
(Các) nguồn https://github.com/globalmaps/gm_lc_v3
Liên hệ Chiba University and Collaborating Organizations
Các hạn chế truy cập công cộng Không giới hạn truy cập
Phiên bản dịnh dạng Dữ liệu ở định dạng file nén GeoTiff
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền To be determined
Phiên bản 3
Các từ khóa landcover,2013,thực phủ
Ngày đăng tải tháng 3 12, 2020, 15:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 31, 2020, 14:31 (UTC)