Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Law On Animal Health and Animal Production
Mô tả

This law has the following objectives: - Ensure the management and development of animal health and animal production - Protect human health, animal health, animal welfare and environmental protection - Preventing and eliminating the spread of animal diseases - Protecting national animal and animal resources - Ensuring sustainable supply of quality and safe animal products for domestic market and export.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer