Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 4 tháng 5, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Law on disaster management [Khmer]
Mô tả

The objective of this law is to manage the disaster in the Kingdom of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer