Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng DB_TABLE
Giấy phép unspecified
Tên lao_gms_tourist_main in Datastore via GeoServer
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả