Đi thẳng đến nội dung

Main Tourist sites of Laos

A geospacial dataset of the main tourist sites in Laos.

Data Resources (3)

 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Tourism
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 3 tháng 9, 2012
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Lao People's Democratic Republic
Các tọa độ ranh giới phía Tây 100.416664123535
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 106.646820068359
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 14.0470428466797
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 20.9284515380859
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
Độ chính xác định vị There are no known issues with accuracy.
Tính nhất quán logic There are no known issues with logical consistency.
Tính đầy đủ There are no known issues with completeness.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Open Development Initiative visualised the data in CartoDB and created a custom legend and information windows for data points. Subsets of this data were created for presentation at country level.
(Các) nguồn Asian Development Bank / Environment Operations Centre (www.gms-eoc.org).
Thông tin người tạo Metadata. Metadata last updated on 2015-07-27. For inquiries contact: Open Development Cambodia, contact@opendevcam.net, +855 23 221 164, http://www.opendevelopmentcambodia.net, 43 St. 208, Sangkat Boeung Riang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
Thuộc tính site name, country, type of asset UNSECO WHS.
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 7 27, 2015, 15:10 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 9, 2022, 09:12 (UTC)