Đi thẳng đến nội dung

Millennium Development Goal Indicators LMB 1988-2013

Published by: ADB

Asian Development Bank statistics for MDG indicators for the five LMB countries, 1988-2013.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Asian Development Bank ADB
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 19 tháng 3, 2015
Ngày mở đầu của phạm vi tạm thời 1 tháng 1, 1988
Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời 31 tháng 12, 2013
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Độ chính xác định vị No known accuracy issues.
Tính nhất quán logic No known consistency issues.
Tính đầy đủ Some data elements are not reported for all years or all countries.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Downloaded from Asian Development Bank's Statistical Database System (SDBS).
(Các) nguồn Asian Development Bank
Liên hệ ADB SDBS
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền To be determined
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 4 10, 2015, 05:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 14, 2018, 08:57 (UTC)