Đi thẳng đến nội dung

Myanmar Special Economic Zones & Cross Border Economic Zones

Published by: ADB

A geospatial dataset describing SEZ and CBEZ of Myanmar.

Data Resources (4)

 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON
 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Special economic zones
  • Trade
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 1 tháng 4, 2014
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Myanmar
Các tọa độ ranh giới phía Tây 94.0525588989258
Các tọa độ ranh giới phía Đông. 98.6102142333984
Các tọa độ ranh giới phía Nam. 12.4160823822021
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. 23.8374080657959
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
Độ chính xác định vị There are no known issues with accuracy.
Tính nhất quán logic There are no known issues with logical consistency.
Tính đầy đủ There are no known issues with completeness.
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Open Development Mekong visualised the data in CartoDB and created a custom legend and information windows for data points. Subsets of this data were created for presentation at country level.
(Các) nguồn Asian Development Bank Environment Operations Center (www.gms-eoc.org).
Liên hệ Greater Mekong Sub-region, Core Environmental Programme Address: The Offices at Central World, 23rd FL., 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand Telephone: +66-2-207-4444 Fax: +66-2-207-4400
Thông tin người tạo Metadata. Metadata last updated on 2015-07-27. For inquiries contact: Open Development Cambodia, contact@opendevcam.net, +855 23 221 164, http://www.opendevelopmentcambodia.net, 43 St. 208, Sangkat Boeung Riang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
Thuộc tính name, type, country and code
Cập nhật tần số Không biết
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Phiên bản 1.0
Ngày đăng tải tháng 7 27, 2015, 14:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 7, 2019, 07:02 (UTC)