Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 11 tháng 4, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Myanmar: Internet censorship report_2022_Burmese
Mô tả

The state of internet censorship report 2022 cover 8 countries including Myanmar. This report is particular indicated for the state of Myanmar. For full report, available here https://imap.sinarproject.org/reports/2022/imap-state-of-internet-censorship-country-report-2022-myanmar

Resource's languages
  • Tiếng Myanmar