Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 4 tháng 8, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tên Open Budget Survey 2021: public participation scores
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh
Mô tả