Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 24 tháng 5, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Policy on research development in the education sector [English]
Mô tả

The policy focuses on enhancing the quality of education, increasing new knowledge and developing the society, economy and culture.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh