Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 9 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Prakas No. 7406 on the establishment of villages of Pursat Province
Mô tả

Prakas No. 7406 on the establishment of villages of Pursat Province such as Bor Vong village, Phteah Prey village, Sampov Meas village, Chamkar Chek village, Ou Trav and Chheuteal Rong village.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer